Giấy phép bán lẻ rượu số 08/2023/GPR-PKT do Phòng kinh tế UBND quận Hoàn Kiếm cấp ngày 24/04/2023